STÖR använder uteslutande ekologisk malt från Warbro kvarn. Maltkornet är Gullkorn och Balder - gamla svenska sorter samt Irina.